കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സമീപനം / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ്

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഗമത്തില്‍ ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ് ചെയ്ത പ്രസംഗം.