പഴയസെമിനാരിക്കൊരു ആമുഖം / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ്