ഉള്ളതെന്താണ്? / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

74-ാം ജന്മദിനത്തില്‍ ദര്‍ശനം മതം ശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം.  9-8-1995