ഭൗമ ഉച്ചകോടി / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

1992 -ല്‍ റയോഡി ജനീറോയില്‍ നടന്ന ഭൗമ ഉച്ചകോടിയെപ്പറ്റി കോട്ടയം സോഫിയാ സെന്‍ററില്‍ 1992 സെപ്റ്റംബര്‍ 13-നു  ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം