ഷിംലയിലെ ആ സ്നേഹ നിമിഷങ്ങള്‍ / പി. എ. ജോസഫ് തോട്ടയ്ക്കാട്

paulos-gregorios-shimla

ഷിംലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസുമായി പരിചയപ്പെട്ട കഥ.