പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഒരു കത്ത്

pmg_letter_2pmg_letter_1