ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് തിരുമേനിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കത്തും മറുപടിയും

letter_joice letter_joice_pmg

പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ സമാഹരിച്ച് കോട്ടയത്തേക്കു കൊണ്ടുവരാന്‍ തിരുമേനിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയ ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് അവിടെ വച്ച് തിരുമേനിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കത്തും മറുപടിയും. നീല മഷിക്ക് മാര്‍ജിനില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് മറുപടി.